Codi de conducta ètica

El Codi de conducta ètica de SELAE estableix els principis i valors que han de guiar el comportament i les accions de tots els professionals de SELAE per actuar de manera ètica i responsable. Busca promoure valors com la honestedat, el compromís, la igualtat, la integritat, el respecte i la responsabilitat. També ajuda a prevenir comportaments inapropiats, com el frau, la corrupció o la discriminació, i fomentar un ambient de treball respectuós.