Certificació en Joc Responsable

 

 

El compromís de Loterías amb el joc responsable es veu reflectit en la implantació de les millors pràctiques de joc responsable. Des de l'any 2013 Loterías està certificada en l'estàndard de bones pràctiques de Joc Responsable de l'Associació de Loteries Europees (European Lotteries. EL).  
Aquest marc de certificació exigeix una recertificació cada tres anys amb l'objectiu d'assegurar que els operadors certificats continuen treballant en la millora contínua en cadascun dels apartats que contenen.
El model de gestió de Joc Responsable de Loterías segueix els deu apartats definits en l'Estàndard de Joc Responsable d'EL: Recerca, formació a empleats, formació a agents de vendes, disseny de jocs, canals de joc remot, publicitat i màrqueting, derivació a serveis tractament, informació a jugadors, diàleg amb grups d'interès, report i certificació.

Estàndard de Joc Responsable Associació de Loteries Europees:
https://www.european-lotteries.org/european-gaming-standards