Estudis i informes

ESTUDIS SELAE

Loterías y Apuestas del Estado ha finançat l’estudi sobre “Estudi de prevalença del joc a Espanya 2013”. D. Francisco Labrador Encinas, catedràtic de Modificació de la Conducta a la Universitat Complutense de Madrid, va ser el responsable de dirigir l’equip d’investigació integrat per: E. Becoña, M. Crespo, E. Echeburua i M. Labrador, qui han fet aquest estudi. L’enquesta va cobrir tot el territori nacional i es va dirigir als residents a Espanya d’ambdós sexes i edats entre 18 i 81 anys. S’hi van fer 3.000 entrevistes personals a peu de carrer mitjançant un qüestionari semiestructurat dissenyat ex professo.

 

Per descarregar l’informe:   Estudi de prevalença del joc a Espanya 2013

ESTUDIS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL JUEGO

Per veure els estudis sobre el joc feu clic a l’enllaç següent:

 https://www.ordenacionjuego.es/es/estudio-prevalencia