Joc Responsable-Estudis i informes

Estudis i informes

ESTUDIS SELAE

Loterías y Apuestas del Estado finança i realitza estudis sobre prevalença en el joc. Per exemple, l'“Estudio de prevalencia del juego en España 2013”, realitzat per D. Francisco Labrador Encinas, catedràtic de Modificació de la Conducta a la Universidad Complutense de Madrid, el primer realitzat a Espanya sobre el tema. L'enquesta va incloure tot el territori nacional, i es va dirigir als residents a Espanya d'ambdós sexes i edats entre 18 i 81 anys. Es van realitzar 3.000 entrevistes personals a peu de carrer mitjançant un qüestionari semi-estructurat dissenyat ex professo.

 

Per descarregar l’informe:   Estudi de prevalença del joc a Espanya 2013

ESTUDIS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL JUEGO

Per veure els estudis sobre el joc feu clic a l’enllaç següent:

 https://www.ordenacionjuego.es/es/estudio-prevalencia