Principis

En totes les seves operacions i activitats, Loterías té un ferm compromís amb el Joc Responsable, partint dels principis següents.

 

 

 

1.- Incorporar mecanismes per evitar l'accés indegut al joc per part dels menors.

2.- Fomentar la integritat i la col·laboració en la lluita contra el joc il·legal.

3.- Identificar les millors pràctiques en respecte al joc Responsable.

4.- Ressaltar el Joc Responsable com a part integral de les seves operacions, establint regles clares amb la finalitat d'assegurar el compliment de la normativa aplicable i que els interessos dels jugadors i grups vulnerables estiguin protegits.

5.- Fomentar investigacions i/o estudis amb la finalitat de contribuir a la comprensió per la societat de l'impacte social del joc, i comunicar els seus resultats als grups d'interès.

6.- Proporcionar al públic informació precisa i adequada per a que pugui fer una selecció raonable de les seves activitat de joc, i promocionar actituds de Joc Responsable.

7.- Facilitar formació i informació, en matèria de Joc Responsable, als empleats de SELAE i implementar programes pels Agents de Ventes.

8.- Informar als jugadors i Agents de Ventes en el que es refereix a Centres Especialitzar d'Ajuda o Associacions, cas de joc excessiu.

9.- Millora contínua en els seus programes de Joc Responsable.