Els ODS a Espanya

 

Els ODS a Espanya

 

Espanya té un compromís ferm amb la visió, l'esperit i la posada en marxa de l’Agenda, amb la voluntat de convertir els ODS en una realitat, i així ho estan demostrant la ciutadania espanyola, la societat civil, multitud d’empreses, universitats, sindicats, comunitats autònomes i governs locals.

El govern actual ha creat un Alt Comissionat per a l’Agenda 2030, dependent directament del president del Govern i un Alt Comissionat per a la Pobresa Infantil. S’ha creat el Ministeri de Transició Ecològica, que aglutina les competències d’energia i de medi ambient i canvi climàtic.

Espanya ha desenvolupat un pla d’acció que impulsa de manera immediata noves polítiques, mesures, governança i mètodes de treball i que conduirà, com a un dels seus principals resultats, a l’adopció d’una Estratègia de Desenvolupament Sostenible 2020-2030, que represente un projecte de país compartit àmpliament i des d’una visió d’Estat. Una estratègia l’elaboració, deliberació i negociació de la qual ha d’arrencar de manera immediata i que s’ha d’abordar, necessàriament, de manera participativa i assossegada, en els propers mesos.

Una Espanya que haja assolit els ODS el 2030 serà el país amb què tots i totes somiem. Per això, l’Agenda 2030 està ja en el centre de la visió d’Estat i de l’acció del Govern. Representa una manera d’actuar al món. Per assolir les metes de cada Objectiu TOTS han de fer la seua part: els governs, el sector privat, la societat civil i persones com TU.