Codi de conducta ètica

El Codi de Conducta Ètica de SELAE estableix els principis i valors que han de guiar el comportament i les accions de tots els professionals de SELAE per a actuar de manera ètica i responsable. Busca promoure valors com l'honestedat, el compromís, la igualtat, la integritat, el respecte, i la responsabilitat. També ajuda a prevenir comportaments inapropiats, com el frau, la corrupció o la discriminació, i fomentar un ambient de treball respectuós.