Certificació en joc responsable

Certificació en Joc Responsable

 

 

El compromís de Loterías amb el joc responsable es veu reflectit en la implantació de les millors pràctiques de joc responsable. El model de gestió de joc responsable de Loterías, segueix els deu apartats definits en l'estàndard de joc responsable del:

  1. Investigació
  2. Formació a empleats.
  3. Formació a agents de vendes.
  4. Disseny de jocs.
  5. Canals de joc en línia.
  6. Publicitat i màrqueting.
  7. Derivació a serveis de tractament per problemes de joc.
  8. Informació a jugadors.
  9. Diàleg amb grups d'interés
  10. Informes i certificació.

Per a més informació sobre l'estàndard de joc responsable de l'Associació de Loteries Europees, cal prémer el següent enllaç:
https://www.european-lotteries.org/european-gaming-standards