Límits de joc per Internet

Límits de joc per Internet

Autolimitació dels imports de càrrega i joc en línia

D'acord amb l'article 36 del Reial decret 1614/2011 pel qual es desenvolupa la Llei 13/2011, de regulació del joc, pel que fa a llicències, autoritzacions i registres del joc, SELAE no permet actualment als participants dipositar en el compte de joc en línia imports superiors a: 

  • 400 euros per a l'import diari
  • 1.500 Euros euros per a l'import setmanal
  • 3.000 Euros per a l'import mensual

Tots els participants tenen l'opció de reduir els límits de dipòsit autoritzats. Qualsevol reducció dels límits de dipòsit autoritzats pel participant tindrà efecte immediat.
Independentment d'aquestos límits a la càrrega, el participant disposa d'un camp en el seu perfil de jugador en línia on pot indicar l'import màxim per a la seua despesa setmanal. Cada vegada que intente participar en els nostres jocs, el sistema controlarà que l'import de les apostes fetes durant els darrers 7 dies no supere aquest valor.

La modificació d’estos límits la pots fer una vegada t’hages autenticat a la plataforma de Loterías y Apuestas i, des de les opcions que apareixen al menú del portamonedes electrònic, selecciones l’opció “OPCIONS”.