Perfil del contractant

 • 05. Adhesions a Acord marc (sistema de contractació centralitzada):

El perfil del contractant del Consell d'Administració de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, SME, SA, així com de la Comissió de Contractació, com a òrgans de contractació de la Societat, estan integrats en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, a l'igual de la resta dels òrgans de contractació del sector públic estatal, i gestionen i difonen exclusivament a través d'aquesta Plataforma tots els anuncis de licitació de contractes, segons l'article 334.1) de Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic. L’enllaç d'accés a la Plataforma de Contractació del Sector Públic s'adjunta al peu de la pàgina..

A partir del mes de juliol de 2016 la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, SME, SA (SELAE) té previst començar a utilitzar els serveis de licitació electrònica de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

La utilització d'aquests serveis suposa:

 • La preparació i presentació d'ofertes de manera telemàtica pel licitador
 • La custòdia electrònica d’ofertes per part del sistema
 • L'obertura i avaluació de la documentació a través de la plataforma

Amb aquesta iniciativa, SELAE vol assegurar la màxima transparència i seguretat en les seves licitacions, així com fomentar la competència en la contractació del sector públic.

Per aquest motiu, per participar en les licitacions de SELAE, és IMPORTANT tenir en compte el següent:

 • Cal registrar-se en la Plataforma de Contractació del Sector Públic emplenant tant les dades bàsiques com les dades addicionals; consulteu la Guia d'Utilització de la Plataforma de Contractació del Sector Públic per a Empreses (Guia de l'Operador Econòmic);
 • Qui actuï com a apoderat ha de disposar d'un certificat electrònic reconegut per l'Administració General de l'Estat (@firma);
 • Cal verificar que es compleixen els requisits tècnics necessaris especificats en la guia preparada amb aquesta finalitat.
 • S’ha d’utilitzar l'eina de presentació d'ofertes, d'acord amb el que preveu la guia preparada amb aquesta finalitat.

Per a més informació, es pot consultar la Guia dels Serveis de Licitació Electrònica per a Empreses, esmentada abans i que es pot trobar a l’adreça següent: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda

(*) Relaciones parciales por códigos de zona de adjudicatarios del procedimiento de contratación de servicios de gestión de puntos de venta mixtos de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.

1ª Relación   8ª Relación Parcial de adjudicatarios (*)
2ª Relación  9ª Relación Parcial de adjudicatarios (*)
3ª Relación  10ª Relación Parcial de adjudicatarios (*)
4ª Relación 11ª Relación Parcial de adjudicatarios (*)
5ª Relación 12ª Relación Parcial de adjudicatarios
6ª Relación 13ª Relación Parcial de adjudicatarios
7ª Relación 14ª Relación Parcial de adjudicatarios
***Declaración de nulidad de zona 147

*Se comunica a los licitadores que esta relación se actualizará en la medida en que se vayan adjudicando los restantes códigos de zona.

Xarxes socialsPlegar/Desplegar
 • Segueix-nos a... :

  • A través de RSS
  • A Facebook
  • A Twitter
  • En el nostre canal Youtube
 • Afegeix als meus favorits :

  • Afegeix als meus favorits
  • Agrega a favorits de del.icio.us
  • Agrega a favorits de Google Bookmarks
 • Vota la nostra web :