Perfil do contratante

 • 05. Adhesións a Acordo Marco (sistema de contratación centralizado)
O Perfil do Contratante do Consello de Administración da Sociedad Estatal Loterías y Apuestas do Estado, SME, SA, así como a Comisión de Contratación, como órganos de contratación da Empresa, están integrados na Plataforma de Contratación do Sector Público, ao igual que o resto dos órganos de contratación do sector público estatal, xestionando e difundindo exclusivamente, a través da devandita Plataforma, todos os anuncios de licitación de contratos, segundo o artigo 334.1) do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro polo que aproba o Texto Refundido do Lei de contratos do sector público. A ligazón de acceso á Plataforma de Contratación do Sector Público achégase na parte inferior da páxina.
A partir de xullo de 2016, a Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A. ("SELAE") ten previsto comezar a utilizar os servizos de licitación electrónica da Plataforma de Contratación do Sector Público.

O uso destes servizos implica:

 • A preparación e presentación de ofertas por vía electrónica polo licitador
 • A custodia electrónica de ofertas polo sistema
 • A apertura e avaliación da documentación a través da plataforma

Con esta iniciativa, SELAE quere garantir a máxima transparencia e seguridade nas súas ofertas, así como promover a competencia na contratación do sector público.

Por este motivo, para participar nas licitacións de SELAE, IMPORTANTE é o seguinte:

 • Que se inscriban na Plataforma de Contratación do Sector Público, cubrindo tanto os datos básicos como os datos adicionais; ver Guía de Utilización da Plataforma de Contratación do Sector Público para Empresas (Guía do Operador Económico);
 • Que quen actúe como apoderado teña un certificado electrónico recoñecido pola Administración Xeral do Estado (@firma);
 • Que verifiquen que cumpren os requisitos técnicos necesarios especificados na guía preparada para tal efecto.
 • Que empreguen a ferramenta de presentación de ofertas de acordo co previsto na guía preparada para o efecto.

Para máis información, pode consultar a Guía dos Servizos de Licitación Electrónica para Empresas, mencionada anteriormente e que atoparás no seguinte enderezo: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda

(*) Relaciones parciales por códigos de zona de adjudicatarios del procedimiento de contratación de servicios de gestión de puntos de venta mixtos de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.

1ª Relación   8ª Relación Parcial de adjudicatarios (*)
2ª Relación  9ª Relación Parcial de adjudicatarios (*)
3ª Relación  10ª Relación Parcial de adjudicatarios (*)
4ª Relación 11ª Relación Parcial de adjudicatarios (*)
5ª Relación 12ª Relación Parcial de adjudicatarios
6ª Relación 13ª Relación Parcial de adjudicatarios
7ª Relación 14ª Relación Parcial de adjudicatarios
***Declaración de nulidad de zona 147

*Se comunica a los licitadores que esta relación se actualizará en la medida en que se vayan adjudicando los restantes códigos de zona.

Redes sociaisPlegar/Desplegar
 • Síguenos en... :

  • A través de RSS
  • No Facebook
  • No Twitter
  • Na nosa canle Youtube
 • Engadir aos meus favoritos :

  • Engadir aos meus favoritos
  • Agregar a favoritos de del.icio.us
  • Agregar a favoritos do Google Bookmarks
 • Valorar a nosa web :