Primeira regra do xogo: +18 anos

 

SELAE informa da prohibición de participar nos seus xogos aos menores de 18 anos, tanto nos puntos de venda da súa rede comercial, mediante carteis informativos situados na porta de acceso e nos portelos de atención ao público, como nos seus sitios Web.

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN A MENORES
 

1.- SELAE non acepta de ningún xeito a inscrición dos menores, e así se informa a tódolos nosos visitantes en xeral, e aos que inician o proceso de alta en particular.

2.- Para garanti-lo cumprimento desta política, SELAE está totalmente comprometida co control da veracidade dos datos proporcionados polos participantes online, mediante os mecanismos de verificación habilitados e esixidos pola Lei 13/2011, de 27 de maio de regulación do xogo.  

3.- Para minimiza-lo risco a un acceso indebido por parte de menores mediante a conta dun adulto, proporcionamos aos usuarios rexistrados a información adecuada para garanti-la confidencialidade dos contrasinais. Recomendamos como boa práctica de Xogo Responsable o uso de ferramentas de control parental, tanto en navegadores como en aplicacións específicas do mercado.

4.- Non está permitido o uso de opcións de gardado automático do contrasinal que puidese permiti-la conexión inmediata e non verificada de menores de idade con contas pertencentes a adultos.


5.- SELAE conserva rexistro de tódolos intentos de acceso, xa se realicen con ou sen éxito, para a súa posterior auditoría.